Šta znači ŠUTIRATI?

» šutirati • glagol (sport) Pucati, udariti, udarati, npr. loptu (nogom ili glavom u fudbalu); up. šut.