Šta znači SUTI?

» suti • muški rod (ind.) Spaljivanje na lomači udovice zajedno sa telom muža, prema shvatanju da je brak nerazlučiv (stari običaj u Indiji, koji se održao do danas, mada je zakonom zabranjen).