Šta znači SUTANA?

» sutana • ženski rod Mantija katoličkih sveštenika; fig. sveštenički stalež, sveštenstvo.