Šta znači SUOPTRAHIRATI?

» suoptrahirati • lat. subtrahere oduzeti, oduzimati (broj od borja).