Šta znači SUMPTIM?

» sumptim • lat. sumptum "uzeto" prepis, kopija (za razliku od originala).