Šta znači SUMPCIJA?

» sumpcija • ženski rod Uzimanje; log. pretpostavka, premisa.