Šta znači SUMERI?

» Sumeri Sumeri ili Sumerci su jedan od najstarijih antičkih naroda nepoznatog porekla. Već pet hiljada godina pre nove ere naseljavali su južnu Mesopotamiju. Uređenje im je bilo najpre rodovsko, a zatim rano robovlasničko. U četvrtom i trećem milenijumu pre nove ere razvili su vrlo visoku kulturu, čija je materijalna osnova bil au zemljoradnji zasnovanoj na irigacionom sistemu. Tvorci su klinastog pisma koje su zajedno sa čitavom sumerskom kulturom, primili pozniji semitski stanovnici Mesopotamije (Akadi, Vavilonci, Asirci). Od Sumera potiču i mnogi antički mitovi (o stvaranju sveta, o potopu) koji su sa neznatnom izmenom docnije ušli u Bibliju. Bili su podeljeni na brojne državice. Godine 23pre nove ere napali su ih i pokorili severni susedi Akadi, čiji je car Sargon Prvi, kao tvorac prve veće države u Mesopotamiji, uzeo titulu car sve četiri strane sveta, koju su posle nosili svi antički vladari Vavilonije i Asirije. Iščezli su u drugom milenijumu.