Šta znači SUMERCI?

» Sumerci Sumeri, antički narod.