Šta znači SUMCIJA?

» sumcija • ženski rod Uzimanje; log. pretpostavka, premisa.