Šta znači SUMARNO?

» sumarno • prilog Na sumaran način, sažeto, ukratko. (lat.)