Šta znači ŠUMARIJA?

» šumarija • ženski rod Ustanova za staranje o šumama.