Šta znači SUMARAN?

» sumaran • pridev Zbijen, sažet, kratak; pregledno izveden, ukratko izveden, skraćen; ukupan, dobiven sabiranjem.