Šta znači ŠUMARAK?

» šumarak • muški rod Mala šuma.