Šta znači SUMANDI?

» sumandi • (matematika) Sabirci, brojevi ili veličine koje treba sabrati; adendi.