Šta znači SUMACIJA?

» sumacija • ženski rod (matematika) Sabiranje, zbrajanje; adicija.