Šta znači SUMA?

» suma • ženski rod Zbir, iznos, ishod sabiranja; svota (novca); fig. mnoštvo, množina.

» Pogledajte i šuma «