Šta znači SUGESTOLOG?

» sugestolog • muški rod Lekar koji leči metodom sugestije (lat.)