Šta znači SUGESTIBILAN?

» sugestibilan • fr. suggestibilite podložan hipnozi; nagovorljiv.