Šta znači ŠUGAVAC?

» šugavac • muški rod Šugav čovek.