Šta znači SUGARANT?

» sugarant • muški rod Garant u zajednici sa drugim garantom.