Šta znači SUFIKS?

» sufiks • muški rod (lingvistika) Nastavak, dodatak (deo reči između korena ili osnove i završetka, npr. potpis-ivati, ruž-ič-ast, nos-ić itd.); supr. prefiks.