Šta znači SUDŽUK?

» sudžuk • tur. sucuk kobasica; kobasica od oraha i zgusnutog slatkog vina.