Šta znači SUDOKU?

» Sudoku • jap. Poznata logička igra koja je najpre postala popularna u Japanu, gde je i dobila ime. Klasična igra Sudoku se sastoji iz 9x9 polja. Treba uneti brojeve od 1 do 9 ali tako da se ne ponavljaju ni u jednoj koloni, redu ili 3x3 kvadratu. Više na Sudoku Kid sajtu (na srpskom).