Šta znači SUDBINA?

» Sudbina • nar. Sila koja određuje život svakog bića, koja je već "napisana" i od koje se ne može umaći (po narodnom verovanju). Što Bog odredi.