Šta znači SUBLIMACIJA?

» sublimacija • ženski rod (hemija) Prelaženje čvrstog tela u paru i ponovno zgušnjavanje te pare u čvrst oblik.