Šta znači STVARNO?

» stvarno • prilog Odista, zaista.