Šta znači STVARAN?

» stvaran • pridev Zbiljski, istinski, realan.