Šta znači STRUMA?

» Struma • ženski rod (geologija) Reka u Bugarskoj i Grčkoj.

» struma • ženski rod (medicina) Skrofulozan otok i zagnojenje limfnih žlezda, naročito na vratu, guša, škrofula.