Šta znači STRUKTURA?

» struktura • ženski rod Način građenja, sklop, sastav, ustrojstvo; raspored; geol. način kako su spojeni delovi stena i planina; tvorevina, građevina; up. konstrukcija.