Šta znači STRAVA?

» strava • pridev (sleng, dijalekt) Sjajan.

» strava • ženski rod Strahota, grozota.