Šta znači ŠTOC?

» Štoc • nar. šaka, Udariti štocem - udariti šakom, bosanski izraz