Šta znači STELJA?

» Stelja prvi rastresiti sloj šumskog zemljišta, šumska prostirka načinjena od opalog lišća sa drveta, grančica, uginulih organizama i sl.