Šta znači STANI-PANI?

» Stani-pani • sleng Stani-pani je situacija koja nastaje napr. kada se pešaci sudare (ne poznaju pravilo desne strane), pa ne znaju šta sad. Znači situacija stani-pani kad smo u velikoj frci i teško nalazimo izlaz..