Šta znači ŠTAFLA?

» štafla • nar. ŠTAFLA = deblja letva