Šta znači ŠTAFAŽA?

» štafaža • ženski rod U slikarstvu: oživanje slike tim što joj se dodaju pojedine figure ili čitave grupe ljudi, životinja i dr.; sami ti dodaci; dodatak čemu, nešto uzgredno.

» Pogledajte i stafaža «