Šta znači SPIROMETAR?

» spirometar • muški rod Sprava za merenje količine udahnutog i izdahnutog vazduha.