Šta znači SPINOZIZAM?

» spinozizam • muški rod Filozofija Baruha Spinoze (1632-1677), naročito njegov panteizam, po kome su bog i priroda isto, jedno (deus sive natura).