Šta znači SPERMATOLOGIJA?

» spermatologija • ženski rod zool. Nauka o semenu.