Šta znači SPELEOFAUNA?

» speleofauna • grč. splainon, lat. fauna životinjski svet koji živi u pećinama.