Šta znači SPAZMACIJA?

» spazmacija • ženski rod (medicina) Mali grč, lak grč.