Šta znači SPARAKTIČAN?

» sparaktičan • pridev Koji trga, koji čupa (o grčevima).