Šta znači ŠPANATI?

» španati • glagol Nategnuti, natezati, rastezati, napinjati.
Uprezati volove ili konje u kola, u plug i sl. (nem.)