Šta znači SOFISTIKACIJA?

» sofistikacija • ženski rod Krvivotvorenje, patvorenje, kvarenje; krivotvorevina, patvorina.