Šta znači SOFIONI?

» sofioni • (hemija) Pare (fumarole) koje sadrže bornu kiselinu a izbijaju iz pukotine zemlje (u Toskani), iznad kojih su bazeni sa vodom u koju hvataju bornu kiselinu).