Šta znači SMREKAR?

» smrekar • muški rod (ptica) Drozd koji se hrani smrekinjama.