Šta znači ŠMIRGL?

» šmirgl • muški rod Sitnozrni korund pomešan sa kvarcom i obojem gvožđem mrko; upotrebljava se za čišćenje i glačanje metala.