Šta znači SMERNICA?

» smernica • ženski rod Direktiva.