Šta znači SMERATI?

» smerati • glagol Kaniti, nameravati.