Šta znači SMENJIVANJE?

» smenjivanje • imenica Smena, menjanje.