Šta znači SMEKTIKA?

» smektika • ženski rod (medicina) Lekovi za čišćenje i spiranje.